سایت اختصاصی مهندس سجاد جعفری

سایت اختصاصی مهندس سجاد جعفری
-دانشجوی ارشد مدیریتHRM
-مشاورجوان شورای اسلامی شهرستان صومعه سرا
-مشاور روابط عمومی و رسانه شورای اسلامی تولم شهر
-عضو شورای سردبیری نشریه فرهنگ سربازی
-مشاور مدیر موسسه سنجش و دانش استان گیلان
-عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
-فعال فرهنگی
-عضو ستاد برگزاری یادواره شهدای منطقه عربان صومعه سرا
پست الکترونیک:sajad-jafari@live.com


نویسندگان
پیوندهای روزانه

سجاد جعفری متولد1373/5/30 در شهرستان صومعه سرا
شماره تماس:-----------------

وبسایت:

www.sdjafari.ir

پست الکترونیک:

sajad-jafari@live.com

عضو هئیت تحریریه ماهنامه فرهنگ سربازی


مشاور موسسه سنجش و دانش گیلان


عضو باشگاه مهندسان ایران


عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی گرایش استراتژیک


کارشناسی مهندسی تکنولوژِی مکانیک

فعال فرهنگی

عضو ستاد برگزاری یادواره شهدای منطقه عربان صومعه سرا